Meny Lukk

CORals' tjenester

CORals er stolt av å kunne tilby et bredt utvalg av tjenester innen Strategisk HR og administrasjon. Under ser du noen av tjenestene, men ta gjerne kontakt for å diskutere andre muligheter!

Strategisk HR

Analyse

Som beslutningsgrunnlag for all strategisk ledelse bør det ligge analyser. CORals bistår gjerne med gjennomføring av undersøkelser innen ledelse, trivsel, motivasjon, ekstrarolleadferd, kommunikasjonspreferanser og arbeidsmiljø. Undersøkelsene kan spesiallages for den enkelt bedrift, eller det kan brukes eksisterende verktøy.

Noen stikkord for kartlegging er status, årsaker og virkninger – selvsagt presentert på en lettfattelig og formålstjenlig måte. 

Ledelsesrådgivning

Ledelse bør alltid være situasjonsbestemt, men ikke begrenset til «situasjonsbestemt ledelse» i tråd med Hersey og Blanchard. Analyser bør alltid kartlegge den ansattes opplevelse av kjente drivere for det en ønsker å oppnå (strategiske mål), den ansattes vurdering av situasjonen og om mulig effekter av de ulike faktorene på hverandre. På det grunnlaget kan lederen og ledelsen. CORals bistår gjerne med rådgivning omkring dette.

Strategisk rådgivning

Hva er det dere trenger akkurat nå? Er det å endre kulturen? Økt lønnsomhet? Bedre samhandling? Redusert sykefravær? Eller handler det om å øke omdømme til bedriften som arbeidsplass?

Når du vet hvor du vil, handler det om å kartlegge hvor en er – og deretter undersøke hvilke veier som best tar en fra start til mål. Disse spørsmålene må bygge på analyser – og deretter god rådgivning. CORals har spesialkompetanse og grundig erfaring på dette feltet, og bistår gjerne med strategisk rådgivning.

Administrasjon

Programutvikling/automatisering

Bruker dere unødvendig mye tid og krefter på oppgaver som kan automatiseres gjennom enkle programmer? Eksempler kan være utsending av e-post, systematisering av lister eller produksjon av grafisk materiale.

CORals utvikler og bygger programmer på bestilling, ta gjerne kontakt for en prat.

Nettsider

CORals bygger gjerne deres nettsider, og hjelper dere å opprettholde dem. Det kan være enkle informasjonsbaserte sider, funksjonelle sider basert på inndata eller medlems-/ansattsider. Ta kontakt for en prat og et tilbud.

Bli med i dialogen!

Registrer deg og logg inn
- Du kan enkelt gjøre det med din sosiale ID

KLIKK HER?