Meny Lukk

Strategi

Strategisk HR kan være mange ting, noe jeg håper dette nettstedet vil avspeile. Jeg gleder meg til å se ditt bidrag til dette når du kommenterer innlegg og deltar i forumet!

Min innfallsvinkel er det vi kaller “ekstrarolleadferd”, eller “organizational citizenship behavior”. Det handler om ansatte som yter mer, og utover, det som strengt tatt kan kreves av dem, og som de får betalt for. Vi snakker om slikt som hjelpsomhet, smidighet, sportslighet, fremsnakking av organisasjonen o.l. – adferd som i mange sammenhenger har vist seg å være nettopp det som gir konkurransefortrinn og vekst. Men er ansattadferd en del av din strategi i dag, og i morgen? Jeg bare spør!

I mange sammenhenger er det påvist en sammenheng mellom transformasjonsledelse og ekstrarolleadferd, ja også mellom transformasjonsledelse via ekstrarolleadferd til innovative miljø. Men alle typer ekstrarolleadferd trekker ikke nødvendigvis i samme retning.

Positiv Word Of Mouth (WOM) fra ansatte kan styrke et selskaps omdømmebygging og gjøre det lettere å rekruttere medarbeidere, men det fører ikke nødvendigvis til at selskapet presterer bedre.

Vice versa kan det antas at et arbeidsmiljø hvor de ansatte er positive til å hjelpe hverandre presterer bedre, men det er ikke sikkert at det gjør det lettere å rekruttere nye ansatte. Og uansett er det ikke sikkert effekten er så stor.

Gjennom mine studier fant jeg ingen sammenheng mellom transformasjonsledelse og WOM, men en relativt sterk sammenheng mellom slik ledelse og kollegahjelpsomhet. WOM og hjelpsomhet er ulike strategier og kan være avgjørende i ulike faser i en bedrifts utvikling. Er utfordringen primært å skaffe bra folk er omdømmebygging viktig, men er utfordringen å få de ansatte til å prestere kan hjelpsomhet være veien.

Disse kan begge være del av en strategisk HR-strategi. Evt. kan strategien være å ofre disse til fordel for helt andre verdier, f.eks. å ansatte mennesker med minoritetsbakgrunn eller med hull i CV’en.
Hva er din HR-strategi?

Start gjerne en diskusjon i ett av CORals’ fora!

Bli med i dialogen!

Registrer deg og logg inn
- Du kan enkelt gjøre det med din sosiale ID

KLIKK HER?