Meny Lukk

Ledelse

Ledelse kan handle om å utøve innflytelse på mennesker og prosesser slik at en oppnår ønskede endringer og resultater. Det finnes mange fine ord som beskriver ledelsesformer: “Transformasjonsledelse”, “Verdiledelse”, “Transaksjonsledelse” og mindre fine, som “La det skure-ledelse”.

Tre grunnleggende spørsmål vi likevel alltid bør stille oss som ledere er: “Hvem er menneskene i min organisasjon?”, “Hvem er jeg?” og “Hvordan påvirkes mine medarbeidere av meg?” Og så må en spørre seg: “Hvor ønsker jeg å lede mine ansatte?”

Vet du dette? Eller vet du det ikke?

Om du ikke vet det er det mulig, og nødvendig å finne ut av det!

Et eksempel:
Forskning jeg selv har gjort blant ansatte i Normisjons arbeidsområder (skoler, leirsteder, regioner, hovedkotor osv.) tyder på at “transformasjonsledelse” (en ledelsesform kjennetegnet av fire i’er: Inspirerende motivasjon, Idealisert påvirkning, Individuell tilpasning og Intellektuell stimuli) har en god påvirkning på ansattes “Word Of Mouth” og “Employee branding”. Det har man også sett i andre sammenhenger, men da har en også sett sammenhenger mellom slik ledelse og “kollegahjelpsomhet”. Sånn var det ikke i Normisjon! Hvorfor ikke?Det er uvisst – men det er nyttig for Normisjons ledere å vite noe om dette.

Om Normisjons strategier er knyttet til effektivitet og funksjonalitet (som naturlig følger av kollegahjelpsomhet) er det kanskje ikke transformasjonsledere en skal søke etter i Normisjon – men om strategien er knyttet til posisjonering i jobbmarkedet for å tiltrekke nye ansattressurser kan det være avgjørende.

Men er så lederstil noe man kan velge? Eller er en leder låst av sine personlighetstrekk og sin personlighetstype? Forskningen er ikke entydig på dette punktet. Mye tyder på at det til en viss grad er mulig å kontrollere, om en er det bevisst, men også at personlighetstester bør brukes mer ved lederansettelser.

Men da må også analysene av aktuell kontekst ligge under så man vet hvordan de ansatte i aktuell organisasjon FAKTISK reagerer på ulik lederadferd, og man må også vite hva en ønsker å oppnå. Ledelse uten analyser av aktuell kontekst og konkrete strategier blir fort vanskelig.

Start gjerne en diskusjon i ett av CORals’ fora!

Legg igjen en kommentar

Bli med i dialogen!

Registrer deg og logg inn
- Du kan enkelt gjøre det med din sosiale ID

KLIKK HER?