Meny Lukk

Bedre på jobben hos dere?

CORals tilbyr «Bedre på jobben» til små og store norske virksomheter.

«Bedre på jobben» hjelper ansatte å HA det bedre på jobben. Det hjelper dem også å BLI bedre på jobben, i sine egne oppgaver og som kollega – og overordnet GJØR det virksomheten bedre i sine leveranser til kunder og ulike interessenter.  

Som brukere av “Bedre på jobben” får dere en oversiktlig presentasjon av status, med tydelige og forskningsbaserte råd om videre oppfølging.

Arbeidsmiljøloven beskriver i sin målformulering et arbeidsliv som er «helsefremmende og meningsfullt» (AML §1-1 a). For å kunne vite om arbeidet faktisk er slik, og jobbe aktivt for dette, holder det ikke å kjenne til de ansattes gjennomsnittsscore på antatt relevante spørsmål, slik vanlige arbeidsmiljøundersøkelser tilbyr, eller kun å se på sykefraværsstatistikken. 

For å jobbe “fremmende” og mot tydelige mål, må man vite hvorfor status er som det er, hva slags effekter de aktuelle scorene har på helsen og opplevelsen av mening, og hva man kan gjøre for å skape endring. 

Fokuset til «Bedre på jobben» er å se på sammenhenger. Det er dette som skiller verktøyet fra andre arbeidsmiljøundersøkelser og gjør det egnet for det lovpålagte HMS-arbeidet.

Utover det lovpålagte, og at en god arbeidsgiver bør være opptatt av sine ansattes ve og vel, vil enhver virksomhet også måtte ha et fokus på bunnlinjen. Da melder spørsmål seg som: «Hvordan kan vi få de ansatte til å stå lenger i jobben?», «Hvordan kan vi få de ansatte til å ta ut sitt beste potensiale?», «Hvordan kan vi skape en kultur der de ansatte er på tilbudssiden?» og «Hvordan kan vi tiltrekke oss de beste ansattressursene?». 

Disse spørsmålene henger tett sammen med arbeidsmiljøet. «Bedre på jobben» kartlegger også dette og gir virksomheter den innsikten som er nødvendig for å jobbe målrettet og strategisk med helheten.   

I dag er «Bedre på jobben» i sin oppbyggingsfase, og verktøyet bygger alene på tilgjengelig forskning. Etter hvert som datamaterialet vokser, vil CORals gjøre egne analyser og studier for å bekrefte og differensiere tidligere funn, samt videreutvikle verktøyet i tråd med dets formål. På denne måten vil verktøyet bli enda bedre tilpasset og fininnstilt for å jobbe strategisk med HMS og HR på norske arbeidsplasser – innenfor ulike sektorer og bransjer, med ulike kategorier av ansatte.

I oppbyggingsfasen tilbys verktøyet til en svært gunstig pris mot at CORals får bruke anonymiserte data til forskning og videre konseptutvikling. Dette forankres i en databehandleravtale og i CORals’ personvernerklæring.

Ta kontakt for mer informasjon og et konkret tilbud. 

*Baserer seg på moderne norsk og nordisk forskning gjennomført av bl.a. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Senter for God Arbeidslyst og Oslo MET.

Bli med i dialogen!

Registrer deg og logg inn
- Du kan enkelt gjøre det med din sosiale ID

KLIKK HER?