Meny Lukk

Hva tror DU skal til nå?

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Korona har ødelagt, ødelegger og vil fortsatt ødelegge mye for mange
– både privatpersoner og virksomheter. Spørsmålet er: Er det mulig å vende en slik krise til ny vekst? Hva kreves i så fall av en virksomhet?

Kan du og jeg inngå en avtale?

Fortell meg hva DU mener er viktigst (fyll inn skjema lenger ned på siden)!
Så skal JEG undersøke de svarene som får størst oppslutning.

I jakten på innsikt vil jeg vil utvikle et spørreskjema og et analyseverktøy som kan kartlegge situasjonen rundt disse forholdene «i dag» – og hva som mest mulig effektivt kan forbedre disse forholdene til «i morgen». Er du med?

Her er noen innspill som allerede ligger på bordet:

Kreativitet

LinkedIn mener den viktigste ferdigheten hos ansatte i 2020 (som i 2019) blir «kreativitet». Ole Fredrik Nordbye er én av flere som har fulgt opp denne rangeringen fra LinkedIn. Det spennende er at han har tanker om hvordan kreativitet kan oppnås. Han avviser mange fordommer om fenomenet, bl.a. som at kreativitet er noe svevende og ukontrollerbart, og hevder (heldigvis, hvis dette er viktig) at kreativitet er noe man både kan lære, og som springer ut av et langsiktig og bevisst arbeid. Men er det så kreativitet som vil være nøkkelen til vekst fremover? Er det evnen til å tenke nytt som gjør at en virksomhet kan finne nye veier når de gamle veiene er ødelagt, og kanskje helt borte?

Blomstrende og energiske ansatte

Det globale konsulentselskapet Mercer har en litt annen innfallsvinkel i sin «Global talent trends study 2020». De trekker frem både «blomstrende» (thriving) og «energiske» (energized) ansatte som nøkler for 2020. For å oppnå dette trekker de frem noen avgjørende, og kanskje uventede egenskaper hos ledere: Den første er «empati» – virksomheter må klare å balansere IQ og EQ i beslutningsprosessene sine. Aller viktigst er at ansatte føler seg trygge på at virksomheten vil legge til rette for en karriere for dem, selv om jobbene deres i dag vil endres kraftig, eller forsvinne i fremtiden. Men spørsmålet er: Er det blomstrende og energiske ansatte som trengs for å kunne reise seg og gå videre nå?

Ansatte som strekker seg lenger…

Når ansatte strekker seg lenger enn det som er forventet av dem, eller de er betalt for, kalles det «ekstrarolleadferd». Vi snakker ofte om egenskaper som hjelpsomhet, lojalitet, sportsånd, lojalitet, raushet osv. Forskning de siste ti-årene har påvist tydelige sammenhenger mellom ledelsesformen «transformasjonsledelse» og slik adferd, hvilket kan være nyttig å undersøke nærmere om slik adferd er viktig. Spørsmålet er: Er det «ansatte som strekker seg lenger» som vil gi virksomheter det nødvendige konkurransefortrinnet i den gjenoppbyggingsfasen vi står overfor nå?

Det er tid for evidensbasert HR!

Hva det beste svaret er på spørsmålene over vet ingen sikkert før i ettertid. Men allerede i dag kan vi undersøke hvilke forhold som spiller inn på det vi tror vil være viktig – det er derfor jeg så gjerne vil vite hva flest mulig mener om dette. Jeg kan så undersøke forhold omkring ledelse, kultur, organisering osv. – og se om disse samvirker med det antatt viktigste utfallet – og lage evidensbaserte (forskningsbaserte) modeller for hvordan vi kan jobbe frem dette på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Følg meg på LinkedIn, så vil jeg invitere deg inn i dette prosjektet (eller oppgi navn og e-post i skjemaet nederst på siden). I første omgang vil jeg trenge at en gruppe gjennomfører undersøkelsen og slik gir meg et test-datasett. Jeg vil gjerne ha et mangfold av mennesker i alle typer organisasjoner, og på ulike nivå! Alle som blir med vil få førstehånds tilgang til resultatene (en liten gulrot?).

Hvorfor gjør jeg så dette?

Jo, fordi jeg synes det er spennende! Jeg har lyst til å lære mer for egen del, og jeg har lyst til å bidra til å gjøre andre bedre. Vinn – vinn!

Under kan du spille inn dine antakelser:

Du kan sette inntil tre kryss.

Helt til sist:

Om du allerede nå kan tenke deg å «melde deg til tjeneste» er det jo helt supert! På skjemaet under kan du registrere din interesse for å delta i en første undersøkelse (ikke bindende). Det blir en digital spørreundersøkelse med ulike avkrysningsmuligheter. Jeg vil trenge folk fra flest mulig bransjer og sektorer, og også på ulike organisatoriske nivå (ansatte – mellomledere – toppledere), så det er bare å være frimodig! Jeg vil også annonsere denne undersøkelsen i mine sosiale kanaler når den er klar.

PS: Del gjerne innlegget videre!

Hilsen Christian Otto

Blir du engasjert av det du leser? Vær med på å spre engasjementet på dine sosiale medier!
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar

Bli med i dialogen!

Registrer deg og logg inn
- Du kan enkelt gjøre det med din sosiale ID

KLIKK HER?